ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ No 6589/15 επί της επιθεώρησης της κατασκευής τυπικής εγκατάστασης κινητού παγοδρομίου «IFEC MOBILE ICE RINΚ» και συμμορφώνεται με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών και προτύπων:

  • VD TUV-Merkblatt 1507: Basis for the inspection of Amusement Rides
  • FlBauR-Richtlinie ueber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten
  • EN 13814:2008 – Amusement Rides: Safety
  • DIN 18036:2010- Ice sport facilities, Rules for planning and construction

tuv_el